Voor onafhankelijk financieel advies kunt u terecht bij De Hypotheek Lounge. Onze adviseurs inventariseren samen met u uw financiële positie, uw doelstelling en eventuele risicobereidheid. Maar ook kunnen we uw bestaande voorzieningen bekijken en u een passend advies geven voor welke uitkeringen u nu en in de toekomst in aanmerking komt.

Ieder (hypotheek)advies sluit aan bij uw persoonlijke situatie aan de hand van voldoende informatie. Alle informatie die wij van u ontvangen wordt gecontroleerd. Dit kan zijn door kopieën van bepaalde documenten, maar ook door uw keuzes kenbaar te maken in voorbeeldsituaties. Op basis van relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften geven wij een passend advies.

Alle mogelijkheden worden cijfermatig uitgewerkt door klant specifieke berekeningen te maken, gebaseerd op uw individuele gegevens. Hierbij bekijken we niet alleen de situatie nu, maar we kijken samen met u naar de toekomst!